בחר שפה
פניה בדבר זכרונות של ניצולי שואה שטרם פורסמו או שאינם נגישים
ארגונים שותפים
ארגונים נספחים
כיצד להגיש את הכתבים
שאלות הנשאלות לעתים קרובות
צור קשר

שאלות הנשאלות לעתים קרובות

מהו האוסף העולמי של זכרונות-שואה?
האוסף העולמי של זכרונות שואה הוא מאגר בינלאומי ממוחשב של כתבים שנכתבו על-ידי ניצולי-שואה יהודים ואשר טרם פורסמו או שאינם נגישים.

מדוע מעורבת ועידת התביעות בפרוייקט?
מאז שנת 1951 היתה הועידה לתביעות כספית נגד גרמניה הארגון המרכזי הופעל להבטחת פיצוי והשבת נכסים לניצולי השואה. יותר מ-500,000 ניצולים ב-75 מדינות קיבלו תשלומי פיצוי כתוצאה מפעילות ועידת התביעות. ועידת התביעות, באמצעות מערכת המענקים שלה, מקושרת גם לארגונים לשירותי-רווחה המסייעים לניצולי שואה , וכן לארגונים העוסקים בחקר השואה ובתיעוד וחינוך ברחבי העולם. משום כך יש ביכולתנו להפגיש את כל המוסדות הנוגעים בדבר, ולקיים קשר עם רוב הניצולים ובני משפחותיהם באשר הם.

מי עומד בראש המבצע?
הסופר והעיתונאי אלי ויזל הוא יו"ר לשם כבוד של האוסף העולמי של זכרונות-שואה. הוקמה גם ועדה לנושא מפעל הזכרונות במסגרת דירקטוריון ועידת התביעות.

איזה מוסדות אחרים מעורבים במפעל?
שותפים למפעל מוסד יד-ושם, מוזיאון השואה של ארה"ב בוושינגטון, המכון לזכרון השואה ולתיעוד יהדות זמננו בצרפת, המכון ההיסטורי היהודי בוורשה, פולין, ופרוייקט זכרונות ניצולי השואה בארה"ב. בנוסף נספחים לפרוייקט מוזיאונים, ארכיונים, מוסדות חינוך ומחקר, ארגוני ניצולים, ארגונים ארגונים יהודיים וקהילות יהודיות מכל רחבי העולם הקלק כאן לרשימת הארגונים השותפים | הקלק כאן לרשימת הארגונים הנספחים

כיצד להגיש כתבים לאוסף העולמי של זכרונות-שואה?
מחברים ובעלי זכויות לכתבים מתבקשים להגיש את הכתבים במדיום אלקטרוני בכל שפה שהיא, בצירוף כתב-ויתור חתום ותמצית הכוללת מידע כללי הנוגע לכתב-היד. במקרים בהם לא ניתן ליצור גירסה אלקטרונית, ניתן להגיש עותק מודפס של הכתבים. לצערנו לא ניתן להגיש כתבים בכתב-יד. אנא ראו א ת ההנחיות לאופן הגשת הכתבים.

 

אילו קווים מנחים קיימים לגבי תוכן הזכרונות המוגשים? האם ייכלל החומר אוטומטית באוסף?
אין קווים מנחים לגבי תוכן הכתבים המוגשים מעבר לכך שעליהם להיות קשורים ברמה כלשהי
לאירועי תקופת השואה. תוכן הכתבים ייבחן על-ידי היסטוריונים ומומחים אחרים המיומנים
להעריך את התאמת הכתבים להכללה באוסף.

האם כרוכות עלויות כלשהן בהגשת הכתבים? האם יהיה עלי כמחבר לשאת בתשלומים כלשהם?
לא. אין כל תשלומי-מחבר או הוצאות מוסדיות בהקשר להגשת הכתבים לאוסף העולמי של
זכרונות-השואה.

האם תוציא ועידת התביעות את כתבי לאור?
אין זו כוונתנו ליצור כפילות בהוצאה לאור. אנו מנסים להתמודד עם המספר הרב של כתבי-זכרונות אשר מסיבות שונות כנראה שלא ייצאו לאור בצורת ספר, למרות שהם חשובים לשימור ולנגישות.
הדרכים בהן תתאפשר נגישות ציבורית אל הכתבים נידונות עתה.


האם אקבל תמלוגים כלשהם תמורת הגשת הכתבים?
לא.

האם אשמור על זכותי לפרסם את כתבי בדרך אחרת?
כן. מחברים או בעלי-זכויות לכתבים אשר יגישו כתבים לאוסף האלקטרוני העולמי יקבלו גישה
לכתבים אותם הגישו, ויוכלו למשוך אותם בכל עת או לפרסמם בכל מקום או דרך שיבחרו.

מה הדין, אם כבר הגשתי את הכתבים ל"פרוייקט זכרונות ניצולי השואה"?
אנו יוצרים קשר בכתב עם כל המחברים אשר כבר הגישו כתבים ל"פרוייקט זכרונות ניצולי השואה " ואשר לא פורסמו, כדי לעודד אותם להגיש עותק של כתביהם לאוסף העולמי של זכרונות השואה.

מה הדין, אם כבר העברתי את הכתבים לארכיון או ספריה כלשהם?
דאגתנו העיקרית היא, שכל הכתבים שלא פורסמו בעבר או שאינם נגישים יזוהו וישומרו. ההנחה
היא, שזכרונות אשר כבר נמסרו לארכיון בעל שם או ספריה יזוהו וישומרו בדרך זו. אולם, אם יש
לך זכות חוקית להעביר את הכתבים הללו לגורם אחר, נשמח לקבל עותק שלהם גם עבור האוסף
העולמי של זכרונות-השואה.

למי תהיה גישה אל הכתבים שאגיש?
המחברים ובעלי הזכויות לכתבים הכלולים באוסף העולמי יקבלו גישה לכתבים שהגישו לאוסף,
ויהיו רשאים למשוך אותם מהאוסף בכל עת, או להוציאם לאור ולפרסמם בכל מקום ובכל צורה.

המסמכים שייכללו באוסף האלקטרוני יועמדו גם לרשות המוסדות המתאימים ולרשות יחידים,
כדי לסייע לעיסוקם החיוני במחקר ותיעוד השואה. במקביל מתנהלים דיונים באשר לאופן בו
ניתן יהיה לאפשר גישה ציבורית כללית לכתבים שייכללו - לאחר בחינת התאמתם - באוסף.

האם אוכל לקבל סיוע בכתיבת זכרונותי?
מומלץ כי מחברים הזקוקים לסיוע טכני יפנו לבני משפחה, חברים או אחרים, בעת כתיבת או
הכנת כתביהם להגשה לאוסף העולמי של זכרונות השואה. אין באפשרות ועידת התביעות לסייע
כספית בתחום זה.