בחר שפה
פניה בדבר זכרונות של ניצולי שואה שטרם פורסמו או שאינם נגישים
ארגונים שותפים
ארגונים נספחים
כיצד להגיש את הכתבים
שאלות הנשאלות לעתים קרובות
צור קשר

פניה בדבר זכרונות של ניצולי שואה שטרם פורסמו או שאינם נגישים


הועידה לתביעות כספיות נגד גרמניה (ועידת התביעות) מקימה אוסף ממוחשב עולמי של כתבי זכרונות של ניצולי-שואה אשר טרם פורסמו או שאינם נגישים, ואשר נכתבו על-ידי ניצולי השואה. יש חשיבות עליונה בשימור זכרונות כאלה למען הדורות הבאים, שלא יוכלו עוד לפגוש בניצולי שואה פנים אל פנים ולשמוע את דברם מכלי ראשון.

הסופר אלי ויזל מכהן בתפקיד יו"ר-כבוד של התוכנית. הגורמים השותפים למאמץ הם מוסד "יד ושם", מוזיאון זכרון-השואה של ארה"ב, מרכז זכרון-השואה ומרכז הדוקומנטציה הצרפתי ליהדות בת זמננו, המכון ההיסטורי היהודי בפולין ו"פרוייקט זכרונות ניצולי השואה" בארה"ב.

פניה זו מבוצעת באמצעות השותפים המרכזיים למפעל האיסוף שהוזכרו, אך גם באמצעות ארגוני-זכרון וארגונים של ניצולי-שואה במדינות רבות בעולם. לצפיה
הקלק כאן לרשימת הארגונים השותפים הקלק כאן לרשימת הארגונים הנספחים

אנו פונים אל כותבי- הזכרונות, אל משפחותיהם ואל המחזיקים בזכויות לכתבי-זכרונות, בבקשה להגיש כתבי-יד. בהיות נסיונם האישי של הניצולים כה נרחב וכה מגוון, הרי שהדאגה העיקרית בשעה זו היא שהמספר הרב ביותר של סיפורים אישיים ישומרו למען ההיסטוריה. כל סיפור של הישרדות הוא ייחודי, וכל סיפור שכזה ראוי להיות מסופר ולהישמר.

בשעה זו, היעד המרכזי הוא, כי יזוהו וישומרו כל כתבי-הזכרונות של ניצולי שואה שטרם ראו אור. המסמכים שייכללו באוסף האלקטרוני יועמדו לרשות המוסדות והאנשים המתאימים כדי לסייע להם בעבודת המחקר והתיעוד החיונית של השואה.

הדרכים בהם תתאפשר נגישות ציבורית לכתבים אחרי בחינתם המקצועית נמצאות בדיון, וטרם גובשו.

על הכללת הכתבים שיוגשו באוסף האלקטרוני מופקדים היסטוריונים ומומחים אחרים בעלי ידע המתאים שיעריכו את הכתבים לצורך הכללתם באוסף.

לכותבי הזכרונות או בעלי הזכויות עליהם תתאפשר גישה לכתב-היד שלהם באוסף האלקטרוני, ותינתן להם הזכות למשוך את הכתבים מהאוסף האלקטרוני ו/או לפעול להוצאתם לאור בכל עת.

כותבי הזכרונות ובעלי הזכויות לזכרונות מתבקשים להגיש את כתב-היד בצורת מסמך אלקטרוני (Microsoft word) בכל שפה שהיא, בצירוף מסמך-הרשאה מטעם המחבר ותמצית מידע על הכתבים המוגשים. אם לא ניתן להגיש את הכתבים כמסמך אלקטרוני, ניתן גם להגיש עותק מודפס שלהם. כתבים בכתב-יד לא יוכלו להיכלל באוסף למרבה הצער.
הנחיות לאופן הגשת כתבי-היד (כיצד להגיש את הכתבים)