בחר שפה
פניה בדבר זכרונות של ניצולי שואה שטרם פורסמו או שאינם נגישים
ארגונים שותפים
ארגונים נספחים
כיצד להגיש את הכתבים
שאלות הנשאלות לעתים קרובות
צור קשר

כיצד להגיש את הכתבים

ניתן להגיש את הכתבים בכל שפה שהיא. הכותבים או בעלי הזכויות לכתבים מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים לאחת הכתובות להלן:
• כתבי-יד על גבי תקליטור.
• עותק מודפס של הכתבים.
כתב-ויתור חתום. (אנא הדפס, מלא פרטים ושלח)
תקציר מהותו ותוכנו של כתב-היד. (אנא הדפס, מלא פרטים ושלח)

למרבה הצער לא ניתן לכלול כתבי-יד באוסף.

את ארבעת המסמכים לעיל נא לשלוח אל:
בכל מדינות העולם למעט ישראל:

Stella Breckenridge
Memoirs Outreach Coordinator
Claims conference
1359 Broadway
Room 2020
New York, NY 10018
USA
Email: Stella.Breckenridge@claimscon.org
Tel: 1-646-485-2130
Fax: 1-212-685-5299

הגשת החומר בישראל:
גבי ברון
מתאם אוסף הזכרונות,
ועידת התביעות,
בית-האומות,

דרך חברון 101, ירושלים 93480
דוא"ל: Gabriel.Bron@claimscon.org
טלפון: 6712711-02
פקס: 6712731-02