תמצית מידע בדבר תוכן כתב-היד

שם כתב-היד (כותר)


שם המחבר


שם, כתובת, טלפון, פקס, דוא"ל של מגיש כתב-היד (מחבר או בעל זכויות)

תמצית כתב-היד (נא להגיש תמצית בת חצי עמוד של כתב-היד, ובה ציון של הדמויות המרכזיות, המקומות והאירועים המתוארים בו. תמצית זו תסייע בתהליך המיון של כל כתבי-היד לשימוש עתידי של חוקרים, ובבחירת כתבי-יד לצורך הענין).

תולדות-חיים של המחבר (אם בעל הזכויות אינו המחבר, נא לציין קרבה למחבר).

חתימה ותאריך..................