JOGFELADÁS VISSZAEMLÉKEZÉSEK

Dátum [ ]
Mr. [ ]
Ms. [ ]
[ ] című kézirat bemutatója
A továbbiakban a “Szerző / Jogtulajdonos”

Címzett: A Zsidóság Németországtól Követelt Anyagi Jellegű Kártérítéseiről Szóló Konferencia (Kártérítési Konferencia) [Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference)]

A Szerző / Jogtulajdonos kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint a kéziratban említett tényekről és eseményekről a szerző tudott és azokat ő élte át, hogy azok nem a képzelet szüleményei, sem egy másik személy – aki nem az eredeti szerző – kitalálása.

A Szerző / Jogtulajdonos szavatolja, hogy birtokosa a kéziratra vonatkozó szerzői jogoknak, és hogy korlátozások nélkül jogkörébe tartozik a jelen szerződésben leírt jogokat átruházni.

A Szerző / Jogtulajdonos átruházza a Kártérítési Konferencia (Claims Conference) részére a kéziratot, hogy az bekerüljön a túlélők visszaemlékezéseinek elektronikus gyűjteményébe. A Kártérítési Konferencia (Claims Conference) saját kizárólagos belátása szerint dönthet arról, hogy a kéziratot az elektronikus gyűjteménybe felveszi-e vagy sem.

Mind a Kártérítési Konferencia (Claims Conference), mind a Szerző / Jogtulajdonos fenntartja a jogot, hogy a kéziratot bármikor, bármilyen okból kivegye a gyűjteményből.

A Szerző / Jogtulajdonos felmenti a Kártérítési Konferenciát (Claims Conference) mindennemű felelősség alól arra az esetre, ha a kézirat elveszne vagy azt ellopnák, függetlenül az ilyen elvesztés vagy lopás körülményeitől és következményeitől.

A Szerző / Jogtulajdonos beleegyezik, hogy a Kártérítési Konferencia (Claims Conference) nem lesz felelősségre vonható semmilyen követelésért vagy perért, amely a kéziratnak egy harmadik felé történő átadásából ered vagy azzal kapcsolatos.

Abban az esetben, ha a Kártérítési Konferencia (Claims Conference) úgy határoz, hogy a kéziratot bármikor a jövőben a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi, a Szerző / Jogtulajdonos nem kizárólagos joggal ruházza fel a Kártérítési Konferenciát (Claims Conference), amelyet bármely általa megfelelőnek ítélt módon gyakorolhat, hogy a kéziratot feltöltse az Internetre, vagy a kéziratot bármely más formátumban hozzáférhetővé tegye a nyilvánosság számára; hogy a szövegben helyesírási vagy tipográfiai változtatásokat eszközöljön, valamint nem-kizárólagos joggal arra, hogy címeket, alcímeket, lábjegyzeteket, fordítást és kommentárt adjon hozzá.

A Kártérítési Konferencia (Claims Conference) jogában áll, hogy a kézirat előszavába és/vagy a kéziratnak helyet adó weboldalra jognyilatkozatot illesszen be, amelyben kijelenti, hogy a Kártérítési Konferencia (Claims Conference) nem szavatol a kézirat, illetve az abban foglalt részletek helytállóságáért.

A Kártérítési Konferencia (Claims Conference) a jelen szerződésben foglalt jogok bármelyikét átruházhatja egy, a Vészkorszak kutatásával foglalkozó jóhiszemű nonprofit intézményre.

A Kártérítési Konferencia (Claims Conference) jogában áll, hogy saját kizárólagos belátása szerint járjon el a jelen megállapodásban foglalt jogai és kötelezettségei vonatkozásában.

A fentieken túlmenően a Szerző / Jogtulajdonos a kéziratra vonatkozó minden jogot fenntart.

Szerző / Jogtulajdonos aláírása: ____________________________