A KÉZIRATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ÖSSZEFOGLALÁSA

A Kézirat címe

A Szerző neve

A Benyújtást végző személy neve, címe, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe (Szerző vagy Jogtulajdonos)

A Kézirat összefoglalása (Kérjük, adjon egy rövid, féloldalas kivonatot a kéziratról, amelyben megjelöli az abban tárgyalt főbb személyeket, helyszíneket, és eseményeket. Ez a kivonat fogja lehetővé tenni az összes kézirat katalogizálását a kutatók általi későbbi olvasásra és megfontolásra történő kiválasztásra.)

A Szerző életrajza (ha a jogtulajdonos nem azonos a szerzővel, kérjük, adja meg, milyen kapcsolatban áll a szerzővel)

Aláírás és dátum