PROSZĘ WYBRAĆ PREFEROWANY JĘZYK
APEL O SKŁADANIE DOTYCHCZAS NIEOPUBLIKOWANYCH LUB
ORGANIZACJE PARTNERSKIE
ORGANIZACJE STOWARZYSZONE
JAK ZŁOŻYĆ MANUSKRYPT
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
KONTAKT Z NAMI

ORGANIZACJE STOWARZYSZONE

W celu uzyskania prawdziwie międzynarodowego odzewu na nasz apel do autorów, ich rodzin i posiadaczy praw, aby złożyli manuskrypty, Ogólnoświatowa Kolekcja Pamiętników Shoah (Worldwide Shoah Memoirs Collections) zwraca się z prośbą do odpowiednich organizacji we wszystkich krajach, aby przyłączyły się do tej historycznej inicjatywy.

Prosimy stowarzyszone organizacje o zachęcenie wszystkich osób, które przeżyły Holokaust i ich rodzin do złożenia swoich manuskryptów i rozpowszechnienie informacji o programie w swoich lokalnych środowiskach.

Organizacje zainteresowane zostaniem Organizacją Stowarzyszoną z Ogólnoświatową Kolekcją Pamiętników Shoah (Worldwide Shoah Memoirs Collection) powinny wysłać niżej podane informacje, najlepiej pocztą elektroniczną.