PROSZĘ WYBRAĆ PREFEROWANY JĘZYK
APEL O SKŁADANIE DOTYCHCZAS NIEOPUBLIKOWANYCH LUB
ORGANIZACJE PARTNERSKIE
ORGANIZACJE STOWARZYSZONE
JAK ZŁOŻYĆ MANUSKRYPT
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
KONTAKT Z NAMI

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Co to jest Ogólnoświatowa Kolekcja Pamiętników Shoah (Worldwide Shoah Memoirs Collection)?
Ogólnoświatowa Kolekcja Pamiętników Shoah (Worldwide Shoah Memoirs Collection) jest międzynarodowym zbiorem pamiętników w formie elektronicznej napisanych przez Żydów, którzy przeżyli Holokaust i które jak dotąd nie zostały opublikowane lub nie były dostępne.

Dlaczego zajmuje się tym Komisja Roszczeniowa (Claims Conference)?
Od roku 1951 Komisja ds. Żydowskich Roszczeń Materialnych Przeciwko Niemcom (Conference on Jewish Material Claims Against Germany) jest główną organizacją zajmującą się zapewnieniem rekompensaty i zwrócenia przywłaszczonego mienia osobom, które przeżyły Holokaust. Ponad 500 tys. osób, które przeżyły Holokaust, w 75 krajach otrzymało wypłaty rekompensat w wyniku starań Komisji Roszczeniowej (Claims Conference). Dzięki wyasygnowanym funduszom Komisja Roszczeniowa (Claims Conference) współpracuje również z organizacjami pomocy społecznej pomagającymi osobom, które przeżyły Holokaust, oraz z organizacjami zajmującymi się badaniami nad Holokaustem, jego dokumentacją i związaną z nim działalnością oświatową na całym świecie. W związku z tym jesteśmy w stanie połączyć wszystkie odpowiednie instytucje i nawiązać kontakt z większością osób, które przeżyły Holokaust i ich rodzinami w każdym zakątku świata.

Kto przewodniczy tym staraniom?
Elie Wiesel jest Honorowym Przewodniczącym Ogólnoświatowej Kolekcji Pamiętników Shoah (Worldwide Shoah Memoirs Collection). Istnieje również Komitet ds. Pamiętników (Memoirs Committee) Zarządu Komisji Roszczeniowej (Board of the Claims Conference).

Jakie inne organizacje biorą w tym udział?
Do starań Komisji Roszczeniowej (Claims Conference) przyłączyły się takie organizacje jak Yad Vashem, United States Holocaust Memorial Museum, Mémorial de la Shoah/Centre de Documentation Juive Contemporaine, Jewish Historical Institute i Holocaust Survivors’ Memoirs Project. Poza tym, do programu przyłączają się muzea, archiwa, instytucje oświatowe i badawcze, organizacje Żydów, którzy przeżyli Holokaust, oraz żydowskie organizacje i środowiska na całym świecie.
Patrz lista organizacji partnerskich i lista organizacji stowarzyszonych.

Jak złożyć manuskrypt do Światowej Kolekcji Pamiętników Shoah (Worldwide Shoah Memoirs Collection)?
Autorzy lub posiadacze praw powinni składać manuskrypty w formie elektronicznej (Microsoft Word) w dowolnym języku łącznie z podpisanym zezwoleniem autora/posiadacza praw oraz streszczeniem informacji o manuskrypcie. Jeżeli niemożliwe jest utworzenie wersji elektronicznej, można złożyć wersję napisaną na maszynie. Niestety, nie można włączyć do zbioru manuskryptów napisanych odręcznie.
Patrz instrukcje dotyczące składania manuskryptów.

Jakie wskazówki można otrzymać na temat treści składanych manuskryptów? Czy mój manuskrypt zostanie automatycznie zaakceptowany w celu włączenia go do kolekcji?
Nie ma żadnych specyficznych wskazówek dotyczących treści składanych pamiętników poza tym, że powinny w jakimś stopniu być związane z Holokaustem. O włączeniu manuskryptów do kolekcji decydować będą historycy i inni eksperci, którzy przejrzą wszystkie złożone dokumenty.

Czy złożenie manuskryptu jest związane z jakimikolwiek kosztami? Czy ja jako autor będę ponosić jakiekolwiek opłaty?
Nie. Nie ma żadnych opłat autorskich ani kosztów instytucjonalnych związanych ze składaniem manuskryptów do Ogólnoświatowej Kolekcji Pamiętników Shoah (Worldwide Shoah Memoirs Collection).

Czy mój manuskrypt zostanie opublikowany przez Komisję Roszczeniową (Claims Conference)?
Duplikowanie starań odnośnie publikacji nie jest naszym zamiarem. Nasze starania polegają na zbieraniu tych pamiętników, które z różnorodnych powodów nie będą prawdopodobnie opublikowane w zwykłej formie książkowej, jakkolwiek są ważne, a więc powinny zostać zachowane i udostępnione. Sposoby publicznego udostępnienia pamiętników, po przeprowadzeniu odpowiedniego przeglądu, są obecnie w toku ustalania.

Czy otrzymam jakiekolwiek honorarium za złożenie swojego manuskryptu?
Nie.

Czy będę mógł/mogła opublikować swój manuskrypt gdzieś indziej?
Tak. Autorzy lub posiadacze praw, składający manuskrypty do ogólnoświatowego zbioru elektronicznego, będą mieli dostęp do swoich manuskryptów oraz prawo do wycofania ich w dowolnym momencie i/lub opublikowania ich gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób.

A co w przypadku, kiedy już złożyłem/am swój manuskrypt do Holocaust Survivors’ Memoirs Project?
Zwracamy się indywidualnie do wszystkich autorów, którzy złożyli manuskrypty do Holocaust Survivors’ Memoirs Project, a które nie zostały opublikowane, aby zachęcić do złożenia ich do Ogólnoświatowej Kolekcji Pamiętników Shoah (Worldwide Shoah Memoirs Collection).

A co w przypadku, kiedy złożyłem/am swój manuskrypt do archiwum lub biblioteki?
Naszą główną troską jest identyfikacja i zachowanie jak dotąd nieopublikowanych i niedostępnych pamiętników. Możemy założyć, że pamiętniki, które zostały złożone do uznanego archiwum lub biblioteki będą zidentyfikowane i zachowane. Niemniej jednak, jeżeli dana osoba zachowuje prawa do złożenia swojego manuskryptu w innych instytucjach, z chęcią przyjmiemy go również do umieszczenia w Ogólnoświatowej Kolekcji Pamiętników Shoah (Worldwide Shoah Memoirs Collection).

Kto będzie mieć dostęp do mojego manuskryptu?
Autorzy lub posiadacze praw, składający manuskrypty do ogólnoświatowego zbioru elektronicznego, będą mieli dostęp do swoich manuskryptów oraz prawo do wycofania ich w dowolnym momencie i/lub opublikowania ich gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób. Dokumenty w tym elektronicznym zbiorze zostaną ponadto udostępnione odpowiednim organizacjom i osobom indywidualnym, aby pomóc im w krytycznych badaniach i dokumentacji Shoah. Sposoby publicznego udostępnienia pamiętników, po przeprowadzeniu odpowiedniego przeglądu, są obecnie w toku ustalania.

Czy mogę otrzymać pomoc w opisaniu moich wspomnień?
Zaleca się, aby autorzy potrzebujący pomocy technicznej zwrócili się do członków rodziny, przyjaciół lub innych osób o pomoc w zbieraniu informacji lub przygotowywaniu swoich pamiętników dla Ogólnoświatowej Kolekcji Pamiętników Shoah (Worldwide Shoah Memoirs Collection). Komisja Roszczeniowa (Claims Conference) nie jest w stanie udzielić pomocy finansowej do tych celów.