PROSZĘ WYBRAĆ PREFEROWANY JĘZYK
APEL O SKŁADANIE DOTYCHCZAS NIEOPUBLIKOWANYCH LUB
ORGANIZACJE PARTNERSKIE
ORGANIZACJE STOWARZYSZONE
JAK ZŁOŻYĆ MANUSKRYPT
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
KONTAKT Z NAMI


Apel o składanie dotychczas nieopublikowanych lub niedostępnych pamiętników przez osoby, które przeżyły Shoah

Komisja ds. Żydowskich Roszczeń Materialnych Przeciwko Niemcom (Komisja Roszczeniowa) [Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference)] ustanawia ogólnoświatową elektroniczną kolekcję dotychczas nieopublikowanych lub niedostępnych pamiętników napisanych przez Żydów, którzy przeżyli Holokaust. Krytycznie ważne jest, aby takie pamiętniki zostały zachowane dla przyszłych pokoleń, które nie będą w stanie bezpośrednio poznać osoby, które przeżyły Holokaust.

Elie Wiesel jest Honorowym Przewodniczącym tego programu. Do tych starań przyłączają się Yad Vashem, United States Holocaust Memorial Museum, Mémorial de la Shoah/Centre de Documentation Juive Contemporaine, Jewish Historical Institute i Holocaust Survivors’ Memoirs Project.

Poza partnerskimi instytucjami wymienionymi powyżej, ten apel jest organizowany wspólnie z organizacjami związanymi z Holokaustem w wielu krajach.

Apelujemy do autorów, ich rodzin i posiadaczy praw, aby złożyli manuskrypty. Przeżycia osób, które przeszły Holokaust, są tak szerokie i różnorodne, że krytycznie ważne jest, aby odnotowano w historii jak najwięcej opisów tych przeżyć. Każda historia przeżycia jest unikalna i każda zasługuje na przekazanie jej innym i zachowanie jej.

W danej chwili głównym problemem jest identyfikacja i zachowanie jak dotąd nieopublikowanych i niedostępnych pamiętników. Dokumenty w tej elektronicznej kolekcji zostaną udostępnione odpowiednim organizacjom i osobom indywidualnym, które prowadzą krytyczne prace nad badaniami i dokumentacją Shoah.

Sposoby publicznego udostępnienia pamiętników, po przeprowadzeniu odpowiedniego przeglądu, są obecnie w toku ustalania.

O włączeniu manuskryptów do kolekcji decydować będą historycy i inni eksperci, którzy przejrzą wszystkie złożone dokumenty.

Autorzy lub posiadacze praw, składający manuskrypty do ogólnoświatowej kolekcji elektronicznej, będą mieli dostęp do swoich manuskryptów oraz prawo do wycofania ich w dowolnym momencie i/lub opublikowania ich gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób.

Autorzy lub posiadacze praw powinni składać manuskrypty w formie elektronicznej (Microsoft Word) w dowolnym języku łącznie z podpisanym autorskim zezwoleniem na umieszczenie w zbiorze oraz streszczeniem informacji o manuskrypcie. Jeżeli niemożliwe jest utworzenie wersji elektronicznej, można złożyć wersję napisaną na maszynie. Niestety, nie można włączyć do zbioru manuskryptów napisanych odręcznie. Instrukcje jak złożyć manuskrypt