Data: ____________________

Pan/Pani Imię: _____________________ Nazwisko: _________________________

Prezentujący/a manuskrypt zatytułowany: _____________________________________________________
Niżej zwany/a „Autor/Posiadacz praw”

Do: Komisja ds. Żydowskich Roszczeń Materialnych Przeciwko Niemcom (Conference on Jewish Material Claims Against Germany)

Autor/Posiadacz praw oświadcza na podstawie posiadanej wiedzy, że fakty i wydarzenia opisane w manuskrypcie były znane i zostały przeżyte przez autora, że nie są one wytworem fikcji lub wytworem innej osoby niż oryginalny autor.

Autor/Posiadacz praw gwarantuje, że posiada prawa będące prawami autorskimi do manuskryptu oraz że ma nieograniczone upoważnienie do ofiarowania praw opisanych w niniejszej umowie.

Autor/Posiadacz praw przekazuje Komisji Roszczeniowej (Claims Conference) manuskrypt w celu włączenia go do elektronicznego zbioru pamiętników osób, które przeżyły Holokaust. Komisja Roszczeniowa (Claims Conference) będzie miała wyłączne prawo decyzji co do włączenia manuskryptu do elektronicznego zbioru.

Zarówno Komisja Roszczeniowa (Claims Conference) jak i Autor/Posiadacz praw zachowują prawo usunięcia manuskryptu ze zbioru w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

Autor/Posiadacz praw zwalnia Komisję Roszczeniową (Claims Conference) z jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku utraty lub kradzieży manuskryptu, bez względu na okoliczności lub skutki takiej utraty lub kradzieży.

Autor/Posiadacz praw zgadza się, że Komisja Roszczeniowa (Claims Conference) nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek roszczenia lub działania spowodowane lub związane z udostępnianiem manuskryptu stronom trzecim.

W przypadku kiedy Komisja Roszczeniowa (Claims Conference) w dowolnym momencie w przyszłości podejmie decyzję publicznego udostępnienia manuskryptu, Autor/Posiadacz praw udziela Komisji Roszczeniowej (Claims Conference) nie mającego charakteru wyłączności prawa do zrealizowania w dowolny sposób, według uznania Komisji, umieszczenia manuskryptu w Internecie lub publicznego udostępnienia manuskryptu w jakimkolwiek innym formacie; wprowadzenia do tekstu ortograficznych i drukarskich zmian oraz nie mającego charakteru wyłączności prawa do dodania tytułów, podtytułów, odnośników, tłumaczenia i komentarza.


Komisja Roszczeniowa (Claims Conference) będzie upoważniona do umieszczenia w przedmowie do manuskryptu i/lub na jakiejkolwiek głównej stronie internetowej zawierającej manuskrypt zastrzeżenie, że Komisja Roszczeniowa (Claims Conference) nie przyjmuje stanowiska w odniesieniu do dokładności manuskryptu lub jakiegokolwiek szczegółu w nim zawartego.

Komisja Roszczeniowa (Claims Conference) może przekazać wszelkie prawa objęte niniejszą umową instytucji bona fide niedochodowej, zajmującej się badaniami nad Holokaustem.

Komisja Roszczeniowa (Claims Conference) będzie upoważniona do działania na podstawie swojej wyłącznej decyzji w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z tej umowy.

Poza postanowieniami wymienionymi powyżej Autor/Posiadacz praw zachowuje wszystkie prawa do manuskryptu.

Podpis Autora/Posiadacza praw: ____________________________